Brannkonstabel sitter i bil og kikker ut vinduet med et smil
Brannkonstabel sitter i bil og kikker ut vinduet med et smil

Gebyr- og betalingssatser

Her finner du alle gebyr- og betalingssatser for 2024. 

Gebyrregulativ/betalingssatser for Valdres brann- og redningstjeneste IKS 2024

Feie- og tilsynsgebyr er fastsatt i Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre kommunestyrer i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 28 andre ledd.

Feie- og tilsynsgebyr er fritatt for mva med virkning fra 1.1. 2024. Gjelder prisgruppe 1-4.

Last ned pdf