Brannkonstabel sitter i bil og kikker ut vinduet med et smil
Brannkonstabel sitter i bil og kikker ut vinduet med et smil

Gebyr- og betalingssatser

Her finner du alle gebyr- og betalingssatser for 2024. 

Gebyrregulativ/betalingssatser for Valdres brann- og redningstjeneste IKS 2024

Gjelder for kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Vang og Øystre Slidre

Feie- og tilsynsgebyr er fritatt for mva med virkning fra 1.1. 2024. Gjelder prisgruppe 1-4

Last ned pdf