Selskapsavtale

Selskapsavtalen er vedtatt av kommunestyrene i alle fem eierkommunene.