Øyeblikkelig hjelp
Brann110
Politi112
Medisinsk113
Legevakt
116117
Siste møter
Vis detaljer
Styremøte nr. 5 - 2018
mandag 25.06.2018
Vis detaljer
Styremøte nr. 4 - 2018
fredag 04.05.2018
Vis detaljer
Informasjonsmøte - Risiko og Sårbarhetsanalyse Valdres
tirsdag 10.04.2018
Vis alle møter

Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Det er svært stor skogbrannfare Østafjells igjen, og det er derfor gjeninnført totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

 

Forbudet gjelder følgende områder:

- Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner.

 

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning fra og med 4. juli 2018.

Det vil komme ny melding på www.valdresbrannvesen.no og kommunenes hjemmesider når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og §37.

 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 4.07.2018

Med hilsen

Laila Lien Østgård

Brannsjef

 

Hva kan du gjøre ?

  • Kan du fyre opp bål? Nei.
  • Kan du brenne gress eller kvist? Nei.
  • Kan du grille i skogen? Nei.
  • Kan du grille hjemme eller på hytta? Tja, Vurder omgivelsene og hvordan du har tenkt å grille nøye - ha slokkemidler tilgjengelig hvis du gjør det. Husk at torvtakene også er tørre nå, og at en liten gnist kan antenne vegetasjon veldig fort!

 

Image result for skogbrann

 

 

OPPHEVING AV VEDTAK OM TOTALFORBUD MOT Å GJØRE OPP ILD OG ÅPEN BRENNING – GJELDER KOMMUNENE ØYSTRE SLIDRE, VESTRE SLIDRE, SØR-AURDAL OG ETNEDAL.

TOTALFORBUDET OPPRETTHOLDES I VANG KOMMUNE MED NY VURDERING MANDAG 18. JUNI KL. 12.00. Dette med bakgrunn i fortsatt høy skogbrannfareindeks i området.

Brannsjefen har etter delegert myndighet fattet følgende vedtak: Vedtak om totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning oppheves fra og med fredag 15. juni kl.13.00 i kommunene Øystre Slidre, Vestre Slidre, Sør-Aurdal og Etnedal.

Brannvesenet minner samtidig om det generelle bålforbudet:

Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er allikevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.

 

Opphevingen av totalforbudet i nevnte kommuner, innebærer dermed at det er tillatt å benytte tilrettelagte og sikre plasser for å gjøre opp ild/bål og for grilling, under forutsetning om at det åpenbart ikke kan medføre brann.

 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 15.6.2018.

Med hilsen

Laila Lien Østgård

 

Brannsjef

 

 

Forbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Det er svært stor skogbrannfare og det er derfor nedlagt totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

Forbudet gjelder følgende områder:

- Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner.

Andre former for aktiviteter og arbeid som indirekte kan forårsake antennelse, kan inntil videre gjennomføres dersom det etter en nøye risikovurdering er funnet forsvarlig samt at det gjennomføres nødvendige skogbrannforebyggende tiltak.

Dette gjelder bl,a:

- Kantslått

- Motorisert aktivitet i skogbruket

- Bruk av skytebaner

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning.

Det vil komme ny melding når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og §37.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 23.5.2018.

 

Med hilsen

Laila Lien Østgård

Brannsjef

 

Leder beredskap ansatt.

Jan Arnstein Rustøe er ansatt som Avdelingsleder beredskap i VBR IKS.

Han er innleid i denne funksjonen i dag, og vil tiltre i 100% stilling innen 1.6.2018.

Med denne ansettelsen er vi godt fornøyde med ledelse av begge hovedavdelingene i VBR IKS, med Avdelingsleder forebyggende Vidar Nilssen allerede på plass.

Ledig stilling - Avdelingsleder beredskap

Valdres brann- og redningstjeneste IKS søker etter avdelingsleder beredskap i 100% fast stilling. Stillingen har budsjett-, resultat- og personalansvar og har det faglige ansvaret for eierkommunenes beredskap.

Søker må ha gjennomført beredskapsutdanning trinn III, og ha utdanning som ingeniør, annen relevant utdanning på høgskolenivå, særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå eller kvalifikasjoner som utrykningsleder i heltidsbrannvesen. Lederen må ha gode samarbeidsevner, og må kunne vise tydelig lederskap ved å motivere og dyktiggjøre egne ansatte.

Lønn etter avtale. Selskapet har gode pensjonsordninger gjennom KLP. For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt brannsjef Laila Lien Østgård på tlf 950 72 466 eller e-post: laila.lien@sor-aurdal.kommune.no.

For fullstendig utlysingstekst og elektronisk søknadsskjema, se Øystre Slidre kommune sine internettsider: www.oystre-slidre.kommune.no – ledige stillinger. Søknaden merkes med arkivsaknr. 18/137.

Søknadsfrist: 22. februar 2018

Nedbrenningsøvelser lørdag 3.2.18 - Aurdal og Ulnes

Lørdag 3. februar vil det bli gjennomført riving ved nedbrenning av bebyggelsen i Hippesgoto 24 i Ulnes og bebyggelsen i Tonsåslinna 59 i Aurdal.

Les mer her

Ny brannsjef ansatt

Styret ansatte i sitt møte onsdag 27. september ny brannsjef i Valdres Brannvesen IKS

Les mer her