Tjenester

Satser 2019

Ved lovbestemt feiing/tilsyn vil det bli foretatt årlig fakturering ac feie- og tilsynsgebyr.
Alle gebyr er eksl mva.

Type tjeneste Grunnlag Pris
Lovbestemt feiing / tilsyn av skorstein og ildsteder bolig og næring 1. skorstein 540,-
Lovbestemt feiing / tilsyn av skorstein og ildsteder bolig og næring Øvrige fra og med skorstein nr. 2 270,-
Lovbestemt feiing/tilsyn skorstein og ildsteder fritidsbolig/seter 1. skorstein 240,-
Lovbestemt feiing/tilsyn skorstein og ildsteder fritidsbolig/seter Øvrige fra og med 2. skorstein 120,-
Øvrig arbeid som f.eks kamerakontroll o.l. Pr. time 600,-
Gebyr for utrykninger til alarmer i Valdres - Unødvendig utrykning (fra 3. utrykning) Pr. utrykning 4.000,-
Gebyr for utrykninger til alarmer i Valdres - Til tekniske alarmer o.l. Pr. utrykning 650,-
Gebyr i forbindelse med utrykninger på grunn av åpenbar uaktsomhet, og for utrykning til unødige alarmer fra andre alarm –og vaktselskap Pr. utryknig 1.500,-
Arbeidsoppdrag som ikke naturlig faller inn under utrykningsplikten (f.eks. fylling av basseng, spyling mv.) Pr. påbegynte time pr. mannskap 350,-
Bruk av tankbil/mannskapsbil på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten Pr. påbegynte time 750,-
Bruk av øvrige kjøretøy/transportmidler på oppdrag som ikke faller inn under utrykningsplikten Pr. påbegynte time 450,-
Nedbrenning av bygg som ledd i øvelse. Sats fastsettes ut fra bygningens størrelse og reiseavstand Minimumsbeløp 10.000,-
Øvelser/kurs (evakuering, slokking, brannteori mv.) Pr. påbegynt time pr. mannskap og evt kjøretøy -