To brannmannskaper slokker brann med vann
To brannmannskaper slokker brann med vann

Styret i Valdres Brannvesen

Styret i Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Jostein Aanestad
Styreleder
Erlend Haaverstad
Nestleder
Siv Byfuglien
Styremedlem
+47 90 17 49 72
Berit Dokkebakke Navrud
Styremedlem
+47 92 89 12 50
Gry Engelsen
Styremedlem
+47 91 52 29 71
Geir Kompen
Ansattrepresentant
+47 91 52 29 71