Fil 30.09.2017, 10 09 40.jpeg

Styret i Valdres Brannvesen

Styret i Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Øivind Langseth
Styreleder
Bjørg Dokken
Styremedlem
Marit Øvstebø
Styremedlem
Reidar Thune
Nestleder
Per Einar Tveit
Styremedlem
Geir Kompen
Styremedlem
+47 91 52 29 71