Feier portrett

Brannforebygging

Brannforebyggende jobber blant annet med tilsyn i næringsvirksomheter (skole, barnehage, forsamlingslokale, restauranter, hoteller, store næringsarealer osv), informasjon til borettslag og sameier, tett trehus-bebyggelse, reguleringsplaner, fyrverkeri og forhåndskonferanser.

 

 

Arrangementer, fyrverkeri og bålbrenning

  • Arrangementer (inkl. overnatting) meldes til brannvesenet minst 2 uker før arrangementet.
  • Avbrenning av fyrverkeri utenom nyttårsaften skal søkes brannvesenet minst 2 uker før planlagt avbrenning.
  • Søknad om salg av fyrverkeri skal være sendt brannvesenet innen 1.mai.
  • Store bål (eks. St.Hans) søkes brannvesenet minst 2 uker før planlagt brenning.

Søknadsblanketter finner du her:
Søknad om bålbrenning.pdf
Søknad om markfyrverkeri, forbruker.pdf

Finner du ikke skjema du leter etter? Ta kontakt med oss.

 

Om det generelle bålforbudet

  • Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.
  • Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.
  • Hvis brannfaren er spesielt stor utover tidsrommet nevnt i tredje ledd, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs i bestemte områder. Forbudet kan vedtas som forskrift uten forhåndsvarsling og kunngjøring etter forvaltningsloven §§ 37 andre ledd og 38 første ledd bokstav c). Kommunen skal sørge for å gjøre forbudet alminnelig kjent på stedet det gjelder.

Trygg hjemme

Brannforebyggende avdeling har satt seg som mål å utføre brannforebyggende informasjons- og motivasjonsarbeid rettet mot risikogrupper. De jobber målrettet mot såkalte risikogrupper ved hjelp av blant annet undervisning, hjemmebesøk, bekymringmeldinger og tilsyn.

2 av 3 som omkommer i brann er ekstra utsatt for brann av ulike grunner. Slike grunner kan for eksempel være nedsatt syn og/eller hørsel, alder, røyking, boforhold og nedsatt funksjonsevne. Dette kan både øke sjansen for at brann oppstår, og for at det oppstår skader eller tap av liv ved brann.


Valdres brann- og redningstjeneste IKS ønsker å drive brannforebyggende arbeid rettet mot deg som kan være mer utsatt for brann enn andre. Tanken er at vi forebygger best når vi jobber der risikoen er størst.

Dersom du kan tenkes å være ekstra utsatt for brann, eller kjenner deg utrygg på hvordan du kan forebygge brann eller hva du skal gjøre om det begynner å brenne, så kontakt oss gjerne for en samtale eller et uforpliktende hjemmebesøk. Det kan for eksempel dreie seg om behov for informasjon om røykvarsler, rømningsvei, slokningsutstyr, hjelpemidler eller lignende hjemme i boligen din. Et slikt hjemmebesøk er gratis og selvsagt helt frivillig. Vi har taushetsplikt.