Feiere.JPG

Utlysning Feiermester / Feiersvenn / Feier

Vil du bli feiermester / feiersvenn eller feier i Valdres brann- og redningstjeneste IKS?

I 1639 ansatte den dansk-norske kongen Kristian IV den faglærte skorsteinsfeieren Gudmund Olsen, for å feie ved det danske slott. Kort tid etter kom de første faglærte feiere til Norge. Som yrkesgruppe fikk feierne full annerkjennelse i 1734 gjennom kongelig anbefaling.
Valdres brann- og redningstjeneste IKS søker nå etter feiersvenner eller feiere som skal være med å bringe den stolte tradisjonen videre.
Vi søker personer i 80 - 100 % i faste stillinger, relatert til feiing og tilsyn med fyringsanlegg både i privatmarkedet og i fritidsbebyggelsen.


For stillingene inngår følgende:
• Feiing og tilsyn av fyringsanlegg
• Saksbehandling og oppfølging etter feiing og tilsyn
• Informasjons- og motivasjonstiltak innen brannvern og fyring
• For feiermester tilkommer også administrative oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner:
• Mester- eller svennebrev som feier
• Søkere uten svennebrev vil bli vurdert, og må være villig til å gjennomføre nødvendig opplæring fram til svennebrev.
• God evne til muntlig og skriftlig kommunikasjon
• God helse og stå på humør
• Inneha førerkort kl. B


Som feier er du en viktig motivator for å opprettholde og øke sikkerheten til folk og fe med hensyn til brann. Vi forventer ikke at du skal beherske feierspråket Knoparmoj, men en god feier er nøyaktig, selvstendig men arbeider også i team, sosial og utadvendt. Personlig egnethet og erfaringer vil bli vektlagt. Som feier er du i daglig kontakt med folk og du må kunne representere faget på korrekt måte.


Stillingen har normal arbeidstid(dagtid). Den som tilsettes må bære uniform iht. gjeldende reglement. Stillingen kan innebære reiseaktivitet innenfor Valdres.


Feieryrket har nok vært mannsdominert, men i dag er det mange dyktige kvinner i yrket og vi håper at det finnes kvinner der ute som ønsker å jobbe sammen med oss.


Frem til 1960 tallet var det vanlig at feierne delte badevann og badet etter rang. Her ved Valdres brann- og redningstjeneste IKS får du dusje i fred i egnede lokaler. Vi tar vare på hverandre og ønsker at hver og en skal trives godt. Du vil treffe mange folk og bli særs godt kjent i Valdres.


Sot er et symbol for ild og varme. Uten arbeidet som feieren gjorde, trodde en ikke at ilden ville varme som den skulle og slik ble feieren et symbol på lykke. Om nygifte kunne skue en feier fra kirketrappa etter at de kom ut av kirken etter vielsen, var det et sikkert tegn på et godt og lykkelig ekteskap. Vi vet at du vil bli tatt godt imot der du ferdes og ønsker deg velkommen til å søke lykken hos oss.


Spør gjerne dersom det er noe du lurer på. For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsleder forebyggende/varabrannsjef Vidar Nilssen, tlf. 901 76 584, e-post vidar.nilssen@valdresbrannvesen.no .

Søknad sendes elektronisk via Øystre Slidre kommune sine internettsider www.oystre-slidre.kommune.no – ledige stillingar. Søknaden merkes med arkivsaknr. 19/101.

Søknadsfrist: 4. februar 2019.