Fil 30.09.2017, 10 10 04.jpeg

Totalforbud mot å gjøre opp ild og åpen brenning

Det er svært stor skogbrannfare Østafjells igjen, og det er derfor gjeninnført totalforbud mot å gjøre opp ild eller gjennomføre andre former for åpen brenning.

 

Forbudet gjelder følgende typer brenning:

- Alle former for åpen ild og bål i- eller i nærheten av skogmark

- Alle former for åpen brenning av kvist, halm og annet virke i landbruket, annen næring og hos private.

 

Forbudet gjelder følgende områder:

- Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner.

 

Forbudet gjelder med umiddelbar virkning fra og med 4. juli 2018.

Det vil komme ny melding på www.valdresbrannvesen.no og kommunenes hjemmesider når situasjonen er bedret og totalforbudet kan oppheves.

Vedtaket er fattet med hjemmel i Forskrift om brannforebygging §3, samt Brann- og eksplosjonsvernloven §14 og §37.

 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS, 4.07.2018

Med hilsen

Laila Lien Østgård

Brannsjef