Bilder-Laila 024.jpg

Nedbrenningsøvelse - Rogne

Tirsdag 09.10.2018 vil det bli gjennomført nedbrenningsøvelse av hus i Bygdinvegen 1491, 2943 Rogne.

Det vil bli gjennomført øvelse med varme dykk fra ca. kl. 17.00, før fullstendig nedbrenning av bygget gjennomføres. Det er høy fokus på skjerming av omkringliggende omgivelser, og at det ikke skal oppstå forhold til unødig sjenanse for publikum som bor eller oppholder seg i nærheten av eiendommen.

Ved spørsmål i tilknytning til nedbrenningen kan det tas kontakt med leder beredskap Jan Rustøe, VBR IKS på tlf. 902 88 284 eller vaktlf. 90511955.