røykdykker illustrasjon.jpg

Nedbrenningsøvelse - Beitostølen

Onsdag 17. oktober 2018 vil det bli gjennomført nedbrenningsøvelse av hytte på eiendommen 53/1, feste 601 - adresse Urek 4  på Beitostølen.

Det blir gjennomført øvelse med varme dykk fra ca. kl. 17.00, før fullstendig nedbrenning av bygget. Det er høy fokus på skjerming av omkringliggende omgivelser, og at det ikke skal oppstå forhold til unødig sjenanse for publikum som bor eller oppholder seg i nærheten av eiendommen.

Ved spørsmål i tilknytning til nedbrenningen kan det tas kontakt med leder beredskap Jan Rustøe, tlf. 902 88 284 eller ring vår vakttlf. 905 11 955.