IMG_4843.jpg

Nå kommer feierne på besøk igjen

Feierne kommer på utvendig feiing.

Feierseksjon utsetter tilsyn i boliger og fritidseiendommer til situasjonen er avklart i forhold til smittefaren av coronaviruset. Dette gjøres for å begrense smittefaren og risikoen for spredning av viruset.

Tilsynene er normalt lagt til vinterhalvåret, men på grunn av smittefare flytter vi om på oppgavene i årsplanen, slik at vi nå konsentrerer oss om utvendig feiing.
Vi vil varsle innvendig tilsyn når situasjonen er avklart. Avtale om feiing vil bli sendt ut som vanlig pr. SMS eller lapp i postkassen der SMS ikke er mulig. Les dette nøye og gi tilbakemelding om avtale er ok.
Gjennomføring av feiing vil kun bli utført utvendig og av skorsteinløpet. Feieren vil vurdere behovet av feiing i forhold til sot mengde. Innvendig feiing av røykrør vil ikke bli kontrollert og utført.

Eier må selv sørge for at uttak av sot fra sotluke gjøres etter utført feiing.

Feierne vil holde avstand fra boligeieren og håndhilsning vil ikke bli utført. Feierne ønsker også at hunden er inne. Feierne er uniformerte og kommer med uniformert bil så det ikke er noe tvil om det.

Grunnen for at vi iverksetter dette tiltaket er for å begrense smittefaren og risikoen for spredning av viruset på brannstasjonen, og til dere innbyggere. Hvis noe får avtale om feiing og er satt i karantene eller smittet, må vi få beskjed om dette for å forhindre besøket.

Ta vare på hverandre nå, og følg de nasjonale retningslinjene for alles beste ivaretakelse.