VB_06_2.jpg (1)

Ledige stillinger som brannkonstabel

Valdres brann- og redningstjeneste IKS (VBR) har ledige stillinger ved Heggenes og Beitostølen brannstasjoner som brannkonstabel deltid, stillingsstørrelse 2,2%.

Beredskapsavdelingen i VBR IKS har 98 deltidsansatte brannmannskap, og har i tillegg 5 overbefal i administrasjonen som rullerer med en 5 delt overordnet vakt 24/7 hele året. VBR har 9 brannstasjoner fordelt på 5 kommuner. Beredskapsavdelingen er innsatsstyrke til brann, ulykker, redning, forurensinger, og bistand helse mm. Avdelingen verner om om liv, helse, miljø og materielle verdier.

 

Stillingens innhold for brannkonstabel i svært korte trekk:

 • Deltids-brannmannskap
 • 12 - 14 øvelser i året
 • Vakt etter fastsatt plan i hele eller perioder av året

 

Arbeidsoppgaver

Stillingen som brannkonstabel har generell beredskapsvakt. Da dette er en deltidsstilling der man må rykke ut umiddelbart ved utalarmering fra 110-sentralen, så må søker bo og slik at "Dimensjoneringsforskriftens §4.8 blir ivaretatt. Dette betyr at man må ha bosted i nærheten av tilhørende brannstasjon. Generell god tilgjengelighet vil vektlegges.

Til stillingen ligger det obligatorisk deltagelse på oppsatte øvelser, helseundersøkelser og fysiske tester. Det er en forutsetning for tiltredelse at kandidaten deltar i praktisk/teoretisk utdanning for brannpersonell, jf. dimensjoneringsforskriftenes bestemmelser. Denne forutsetningen kan kun fravikes dersom kandidaten kan vise til gjennomført og gyldig utdanning som gjør at kravene i forskrift er oppfylt.

Kvalifikasjoner

Vi krever at du:

 • har god fysisk og psykisk helse
 • disponerer egen bil og førerkort klasse B
 • er svømmedyktig
 • får avtale med din hovedarbeidsgiver om at du kan disponeres av brannvesenet ved utrykninger og øvelser, samt gis anledning til lovpålagt utdanning/kursing
 • har eller er villig til å ta nødvendig opplæring
 • før ansettelse fremlegger legeattest som tilfredsstiller kravet til røyk og kjemikaliedykking
 • kandidater som blir inkalt til intervju må gjennomføre fysisk test, og bestå denne
 • Politiattest kan bli avkrevd før evt. ansettelse, men trenger ikke vedlegges søknaden. Må ikke være eldre enn 3 mnd.
 • flytende muntlig fremstilling i norsk

Det er ønskelig at du:

 • har førerkort klasse C eller C1
 • har førerkort kode 160
 • har førstehjelpskompetanse
 • har kurs/erfaring med brann/redningsarbeid
 • relevant fagbrev
Personlige egenskaper

Vi søker deg som: 

 • kan jobbe godt i team, være ansvarsbevisst, fleksibel og endringsvillig
 • er beslutningsdyktig og klarer å stå i stressende situasjoner
 • kommuniserer godt, og evner å motta og iverksette ordre
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt. 
Vi tilbyr
 • et spennende og utfordrende arbeid
 • opplæring/kurs
 •  inspirerende arbeidsmiljø sammen med gode kolleger
 • Ansettelse, avlønning mv. skjer på de vilkår som fremgår av de til enhver tid gjeldende lover, tariffavtaler, særavtaler og reglement.
 • Prøvetiden er 6 måneder.

 

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn og etnisitet.
Valdres brann- og redningstjeneste IKS benytter elektronisk søknadprosess. Søknad sendes elektronisk via Øystre Slidre kommune sine internettsider www.oystre-slidre.kommune.no – ledige stillingar.
Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens $ 25.

 

Søknadsfrist:
15.03.2022
Arbeidsgivar:
Øystre Slidre kommune
Stillingstittel:
Deltidsstillinger som brannkonstabel
Stillinger:
Åpent
Heiltid / Deltid:
Deltid
Tilsettingsform:
Fast
Stillingsprosent:
2,2
Webcruiter-ID:
4485784145

 

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt leder beredskap Jan Arnstein Rustøe
Tlf. 902 88 284
E-post jan.rustoe@valdresbrannvesen.no