VB_06_2.jpg

Vil du være med på laget? Vi søker Brannkonstabel!

Ved beredskapsavdelingen er det ledige stillinger som brannkonstabel deltid ved brannstasjonene Begna, Bagn, Bruflat, Røn og Beitostølen. Stillingene er på 2,2 % som dekker faste øvelser, helseundersøkelser og møter. Utrykninger, kurs, særskilte tilleggs-øvelser mv kommer i tillegg.

Vi ønsker deg som har et genuint ønske om å gjøre en forskjell i samfunnet, og som vil være med å bidra til å utvikle Valdres brann- og redningstjeneste IKS til å bli enda bedre. Vi ønsker et mangfoldig brannvesen;
Brann- og redningstjenesten får stadig nye og mere komplekse oppgaver i ett samfunn i endring, noe som krever større kompetansebredde i teamene. Vi skal betjene alle typer mennesker som trenger hjelp, og da ser vi det som en styrke å speile det samfunnet vi er en del av.

 

Arbeidsoppgåver


Som brannkonstabel inngår du i vår beredskapsstyrke som har som hovedarbeidsoppgave å redde liv og begrense skade på helse, miljø og verdier.

Dette innebærer at du:

 • deltar i brannvesenets vaktordning
 • deltar i utrykningsoppdrag i og utenom vaktperioder
 • deltar på øvelser og annen nødvendig opplæring
 • har fokus på HMS samt bidrar til at denne etterleves


Kvalifikasjonar


Du må kunne legge frem helseattest og gjennomføre fysisk kapasitetstest for røykdykkere, i henhold til Arbeidstilsynets veileder for Helseundersøkelse og tester av fysisk kapasitet for røyk- og kjemikaliedykkere, samt kunne gjennomføre nødvendig opplæring i henhold til Brann- og redningsvesenforskriften §37.

Bostedsadresse er i nærhet av brannstasjon, du har førerkort klasse B og kan fremlegge politiattest, og du må ha normalt gode norskkunnskaper.

Det er ønskelig at du har førerkort klasse C, C1 og/eller kompetansebevis for utrykningskjøring kode 160.
Vi ser gjerne at du har fagbrev, svennebrev og/eller har gjennomført videregående skole. Brann- og redningsfaglig kompetanse eller annen relevant kompetanse er ønskelig.

Har du en hovedarbeidsplass i nærheten av brannstasjon er det også en fordel. Det må kunne avtales med en ev. hovedarbeidsgiver at du kan utføre ovennevnte arbeidsoppgaver.


Personlege eigenskapar

Personlige egenskaper og verdier som man tar inn i arbeidet som brannkonstabel er helt sentralt. Personlig egnethet vil bli betydelig vektlagt.

 • Du er inkluderende og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Du er en lagspiller som drives av å mestre og prestere som et lag
 • Du har lojalitet til beslutninger
 • Du er omsorgsfull og ser menneskene rundt deg
 • Du ser etter forbedringer og løsninger
 • Du skaper gode mellommenneskelige relasjoner
 • Du møter andre på en respektfull måte, du skaper trygghet og tillit rundt deg
 • Du er fysisk og mentalt robust


Vi tilbyr

 • En jobb med mening og som utgjør en forskjell i samfunnet
 • Utfordrende, spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter gjeldende tariff og lokale avtaler

 

Valdres brann- og redningstjeneste IKS benytter elektronisk søknadsprosess. Dette betyr at kun søknader sendt via denne siden vil bli tatt i betraktning.

SØK PÅ STILLINGEN HER

Innsendte opplysninger behandles i henhold til offentlighetsloven. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli offentliggjort i henhold til offentlighetslovens $ 25.

Ta kontakt ved spørsmål om stillingen: 

Brannsjef
Laila Lien Østgård
950 72 466
Leder beredskap
Jan Arnstein Rustøe
902 88 284