AdobeStock_347721774 (1).jpeg

Har du ladevett?

Det lades elektroniske duppedingser omtrent til enhver tid i et moderne hjem. Men, har du ladevett?

Det er heldigvis ikke mange branner som starter ved lading av elektronisk utstyr, men det kan forkomme, og da gjerne når vi ikke følger med. En av de viktigste tiltakene man kan gjøre er å ikke lade produkter om natta.

Mange små barn er i dag ofte kjent med lading og setter produkter på lading selv. Vi oppfordrer derfor også til å øve sammen med barna på ladevettreglene. Kanskje dere kan ha en konkurranse? Hvem i husstanden husker flest regler?

Ladevettreglene:

Lad i rom med røykvarsler
Lad når du er våken og til stede
Les og følg produsentens bruksanvisning
Bruk helst original lader
Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
Ikke lad i senga
Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
Bytt ut skadet utstyr
Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller den blir unormalt varm
Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av DSB, Norsk brannvernforening og Forsikringsselskapet If