Fil 30.09.2017, 10 11 16.jpeg

Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn i kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang er nå lagt ut på høring.

Det er utarbeidet et forslag til en ny lokal forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, som vil gjelde for kommunene  Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang.

Denne er nå lagt ut på høring, som innebærer at berørte kan komme med innspill til forslaget.

Høringsinnspill sendes til post@valdresbrannvesen.no innen 18. april 2024.


Deretter vil forskriften behandles i eierkommunenes folkevalgte organ.
Merk at uttalelser som hovedregel er offentlige etter Offentleglova.

 

Her kan du lese høringsbrevet
Her finner du forslag til forskrift