Feier sitter på huk fremfor et ildsted og sjekker inni med lys
Feier sitter på huk fremfor et ildsted og sjekker inni med lys

Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang er nå lagt ut på høring.

Det er utarbeidet et forslag til en lokal forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, som vil gjelde for kommunene  Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang

Denne er nå lagt ut på høring, som innebærer at berørte kan komme med innspill til forslaget.

Forslaget til gebyrforskrift for eierkommunene til Valdres brann- og redningstjeneste IKS innebærer ikke endringer av dagens praksis eller priser, men er en formalisering av eksisterende praksis.

Høringsinnspill sendes til post@valdresbrannvesen.no innen 18. april 2024.

Deretter vil forskriften behandles i eierkommunenes folkevalgte organ.
Merk at uttalelser som hovedregel er offentlige etter Offentleglova.

Her kan du lese høringsbrevet
Her finner du  forslag til forskrift