Feierbilen kommer oppover hyttefeltet
Feierbilen kommer oppover hyttefeltet

Endring i mva-regelverket for feiing/tilsyn

Endring i mva-regelverket for feiing/tilsyn:

Feie- og tilsynsgebyr har tidligere vært mva-pliktig, med grunnlag i tolkning fra Skatteetaten, mva-håndbok mv.

Det er nå gjort en ny vurdering fra sentralt hold. Feie- og tilsynsgebyr er med virkning fra 1.1.2023 ansett som offentlig myndighetsutøvelse og ikke lengre mva-pliktig tjeneste.

Tilleggstjenester er fortsatt mva-pliktig. Feie-og tilsynsgebyr som er fakturert tidligere i 2023, blir kreditert og fakturert på ny uten mva. Mva-endringen vil gi kundene lavere gebyr å betale.

Se gebyr - og betalingssatser her