269882843_413106533892482_5589766421499339966_n.jpeg

Fyrverkeri - regler og råd

Ved bruk av fyrverkeri følger det med regler man må forholde seg til, i tillegg er det lurt å være godt forberedt til oppskyting slik at det foregår på en så trygg måte som mulig. 

Fyrverkeri kun på nyttårsaften

Det er kun tillatt å bruke fyrverkeri nyttårsaften i tidsrommet mellom kl. 18.00 den 31. desember og kl. 02.00 den 1. januar. Fyrverkeri kan sendes opp de fleste steder, men vi anbefaler å ta hensyn til mennesker, dyr, bygninger og kjøretøy.

 

Aldersgrenser

Det er 18-års aldersgrense for både kjøp og bruk av fyrverkeri. Unntaket er mindre fyrverkeri, som for eksempel stjerneskudd (12-års aldersgrense). Stjerneskudd med totallengde over 30 cm har 18-årsgrense.

 

Bruk av stjerneskudd

 • stjerneskudd skal brukes utendørs
 • bruk beskyttelsesbriller – gjelder også barn
 • ikke vift stjerneskuddet foran ditt eget eller andres ansikt

 

Nødraketter og nødbluss

Det er ikke tillatt å skyte opp nødraketter i forbindelse med nyttårsfeiringen. Nødraketter/nødbluss skal kun benyttes dersom man er i en nødssituasjon.

Det er totalforbud mot raketter med styrepinne.

Utdaterte nødraketter og bluss skal returneres til forhandleren for destruksjon.

 

Tenk på dyrevelferden

Link til Matilsynet vedrørende kjæledyr og fyrverkeri.

 

Gode råd ved trygg bruk av fyrverkeri

 • Forbered fyrverkerioppskytingen
 • Sjekk at fyrverkeriet ikke er skadet
 • Les bruksanvisningen nøye og følg rådene for sikker avstand ved oppskyting
 • Fyrverkeriet må stå stødig, og skal ikke kunne velte
 • Beskytt øynene – bruk beskyttelsesbriller
 • Hold god avstand – anbefalt sikkerhetsradius er minst 25 meter
 • Bruk helst tennstav for å antenne fyrverkeriet
 • Sitt på huk, tenn lunten med strak arm og fjern deg straks lengst mulig unna
 • Bøy deg aldri over antent fyrverkeri
 • Alkohol og fyrverkeri hører ikke samme
 • Ikke tenn på fyrverkeri 2 ganger, da det kan antenne når du nærmer deg. Vent minst 30 minutter, dynk i vann og lever tilbake til forhandler.

 

 

Vi ønsker dere en god og trygg feiring!