IMG_8865.jpg (1)

Bålforbud og gult nivå i Valdres

Husk at det generelle bålforbudet trådte i kraft 15. april. 
Skogbrannfare-indeksen for Valdres og tilgrensende områder er nå på gult nivå, og vil vedvare hvis det ikke skulle komme betydelige mengder nedbør.

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grille i eller i nærheten av skog og annen utmark.

Ifølge tall fra DSB er det så langt i år (07.04.2022) rapportert inn 229 gressbranner og 49 branner i skog og utmark. 

Sjekk alltid hvilke regler som gjelder for din kommune før du tenner bål. 

Det er tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, men du har selv ansvaret for at det er trygt mens det brenner og at det helt sikkert er slukket før du forlater bålplassen. Kravet om aktsomhet med bålbrenning gjelder hele året.
Det skal lite til før det kan ta fyr i den tørre skog- og gressmarka før det nå blir grønt. 
 
Har dere spørsmål om bruk av ild utendørs kan dere ringe vår vakttelefon på tlf. 905 11 955