Skjermbilde 2021-12-09 kl. 11.43.25.png

Visste du at om du ringer 113 kan det komme en brannkonstabel først?

Ansatte i Valdres Brann og redning er såkalte akutthjelpere som kan bistå i kritiske situasjoner i påvente på ambulanse.

Akutthjelpeordningen skal bidra til å redde liv og begrense varig helseskade gjennom rask innsats med livreddende førstehjelpstiltak i påvente av ordinære akuttmedisinske tjenester.
Valdres Brann - og redningstjeneste er med i Akutthjelpeordningen, og er kurset gjennom Stiftelsen norsk luftambulanse, for å bli enda bedre rustet til å bidra i arbeidet med å redde liv.