Røykdykker som kommer ut av røykfylt bolig med maske
Røykdykker som kommer ut av røykfylt bolig med maske

Øvelser

Lørdag 3. februar vil det bli gjennomført riving ved nedbrenning av bebyggelsen i Hippesgoto 24 i Ulnes og bebyggelsen i Tonsåslinna 59 i Aurdal.

Det vil bli gjennomført øvelse med varme dykk på begge stedene fra ca. kl. 10.00, før fullstendig nedbrenning av bygningene gjennomføres.

Øvelsene er et samarbeid mellom Valdres brann - og redningstjeneste IKS og Nord-Aurdal brannvesen. Det er høy fokus på skjerming av omkringliggende omgivelser, og at det ikke skal oppstå forhold til unødig sjenanse for publikum som bor eller oppholder seg i nærheten av eiendommene.

Ved spørsmål i tilknytning til nedbrenningen kan det tas kontakt med leder beredskap Jan Rustøe, VBRIKS på tlf. 902 88 284 eller leder beredskap Ivar Svensson, Nord-Aurdal brannvesen på tlf. 905 26 170.