nedbrenning Fjellstølen røykdykker ut.jpg

Øvelser

Lørdag 3. februar vil det bli gjennomført riving ved nedbrenning av bebyggelsen i Hippesgoto 24 i Ulnes og bebyggelsen i Tonsåslinna 59 i Aurdal.

Det vil bli gjennomført øvelse med varme dykk på begge stedene fra ca. kl. 10.00, før fullstendig nedbrenning av bygningene gjennomføres.

Øvelsene er et samarbeid mellom Valdres brann - og redningstjeneste IKS og Nord-Aurdal brannvesen. Det er høy fokus på skjerming av omkringliggende omgivelser, og at det ikke skal oppstå forhold til unødig sjenanse for publikum som bor eller oppholder seg i nærheten av eiendommene.

Ved spørsmål i tilknytning til nedbrenningen kan det tas kontakt med leder beredskap Jan Rustøe, VBRIKS på tlf. 902 88 284 eller leder beredskap Ivar Svensson, Nord-Aurdal brannvesen på tlf. 905 26 170.