Ledelsen

Brannsjef, avdelingsledere og branninspektør inngår i 4-delt rullerende overordnet vaktordning 24/7 for den samlede beredskapsstyrken til Valdres brann- og redningstjeneste IKS.
Alle 4 har sin daglige kontorplass i selskapets lokaler i Valdres Næringshage på Fagernes.

AL6A9874.jpg
Brannsjef
Laila Lien Østgård
950 72 466
AL6A9853.jpg
Leder forebyggende
Vidar Nilssen
901 76 584
AL6A9847.jpg
Leder beredskap
Jan Arnstein Rustøe
902 88 284
AL6A9828.jpg
Branninspektør
Knut Erik Ringen
919 15 373