Brannmann ill.jpg

Koronavirus og tiltak i Valdres brann- og redningstjeneste IKS

I tråd med den nasjonale dugnaden med å redusere smittefare, og for å opprettholde brann- og ulykkesberedskap i Valdres, har vi inntil videre innstilt alle tilsyn på boliger, hytter og særskilte brannobjekt samt ordinær feiing med virkning fra i dag 16. mars.

 

I første omgang gjelder stans i dette arbeidet frem til 29. mars men dette kan bli forlenget. Vi forsøker å ringe til alle som har mottatt varsel om tilsyn/feiing for avtale om utsettelse.

Videre har vi innstilt alle øvelser, kurs og møtevirksomhet som ikke er strengt nødvendig. Mange av oss vil også ha hjemmekontor i tiden fremover.

Viktigst av alt nå er at vår brann- og ulykkesberedskap har normal drift.

Ved behov for kontakt med oss nås vi på post@valdresbrannvesen.no og vakttelefon 905 11 955. Det vil ikke være anledning til å besøke brannstasjoner eller våre kontorer direkte.

Ved brann og ulykke ring 110

 

Ta vare på hverandre nå, og følg de nasjonale retningslinjene for alles beste ivaretakelse.